ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಅಭ್ರಕ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಅಭ್ರಕ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಗಣಿಗಳನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತಹ ಖನಿಜ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಧಾತು

ಉದಾಹರಣೆ : ಭಾರತದ ರಾಜಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ರಕ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

खानों से निकलने वाली एक कांच के समान पारदर्शक तहदार धातु।

भारत के राजस्थान में अभ्रक अधिक मात्रा में निकलता है।
अबरक, अबरख, अभ्र, अभ्रक, अभ्रपटल, अमल, बहुपत्र, भोडर, भोडल, महारस, शुभ्र

Any of various minerals consisting of hydrous silicates of aluminum or potassium etc. that crystallize in forms that allow perfect cleavage into very thin leaves. Used as dielectrics because of their resistance to electricity.

isinglass, mica