ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ನಾಲಿಗೆ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ರುಚಿ ನೋಡುವುದು, ಮಾತನಾಡುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗಿನ ಮಾಂಸಲವಾದ ಅಂಗ

ಉದಾಹರಣೆ : ನಾಲಿಗೆಯು ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಜಿಹ್ವೆ

मुँह के अंदर का वह लंबा चपटा मांस पिंड जिससे रसों का आस्वादन और उसकी सहायता से शब्दों का उच्चारण होता है।

जीभ बोलने में मुख्य भूमिका निभाती है।
जबान, ज़बान, ज़ुबान, जिब्भा, जिभ्या, जिह्वा, जीभ, जीभड़िया, जीह, जुबान, मुख-चीरी, मुखचीरी, रसना, रसनेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, रसमाता, रसमातृका, रसा, ललना, वाणी

A mobile mass of muscular tissue covered with mucous membrane and located in the oral cavity.

clapper, glossa, lingua, tongue