Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word form from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

form   noun

Meaning : The phonological or orthographic sound or appearance of a word that can be used to describe or identify something.

Example : The inflected forms of a word can be represented by a stem and a list of inflections to be attached.

Synonyms : descriptor, signifier, word form


Translation in other languages :

-ఒక శబ్ధము లేదా వర్ణానికి విభక్తి ప్రత్యయం చేరినప్పుడు కలిగేది.

బాలుడు అనే రూపం బాలురు, బాలురకు మొదలైనవిగా మారుతుంది.
ధ్వనిరూపం, రూపం, శబ్ధరూపం

किसी शब्द में विभक्ति या अव्यय लगने से पहले उसका बनने वाला रूप।

लड़का का तिर्यक् रूप है - लड़के।
अप्रत्यक्ष रूप, तिर्यक रूप, तिर्यक् रूप, परोक्ष रूप

शब्द या वर्ण का वह स्वरूप या उसका रूपांतर जो विशेषकर विभक्ति, प्रत्यय आदि लगने से बन जाता है।

लड़का शब्द के ही रूप लड़के, लड़कों आदि हैं।
रूप, शब्दरूप

ବିଭକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଦି ଲାଗିଲେ ଶବ୍ଦ ବା ବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଉଥିବା ରୂପାନ୍ତର

ପିଲା ଶବ୍ଦର ରୂପ ପିଲାର, ପିଲାକୁ, ପିଲାଦ୍ୱାରା ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ତିଆରି ହୁଏ
ରୂପ, ଶବ୍ଦରୂପ

କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତି ବା ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ତାର ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୂପ

ବାଳକମାନେର ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ହେଉଛି ବାଳକ
ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ, ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ, ପରୋକ୍ଷ ରୂପ

ಶಬ್ಧ ಅಥವಾ ವರ್ಣದ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಅದರ ರೂಪಾಂತರ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಭಕ್ತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ

ಹುಡುಗ ಶಬ್ಧದ ರೂಪ ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗರು ಮೊದಲಾದವುಗಳು.
ರೂಪ, ಶಬ್ಧ ರೂಪ, ಶಬ್ಧ-ರೂಪ, ಶಬ್ಧರೂಪ

विभक्तिप्रत्यय किंवा शब्दयोगी अव्यय लागण्यापूर्वी नामाचे जे रूप बनते ते.

लाकूड चे लाकडा हे सामान्यरूप आहे.
सामान्यरूप

* एखाद्या अर्थाचा वाचक, सूचक असा वर्ण वा अक्षरसमूह.

मराठीत प्रत्यय लागून अनेक शब्दरूपे तयार होतात.
रूप, शब्दरूप

কোনও শব্দে বিভক্তি বা অব্যয় লাগার আগে তার রূপ

লড়কার তির্যক রূপ লড়কে
তির্যক রূপ

শব্দ বা বর্ণের সেই স্বরূপ বা তার অন্যরূপ যা বিশেষ ভাবে বিভক্তি,প্রত্যয় ইত্যাদি লাগালে তৈরী হয়

হিন্দীতে 'লড়কা' শব্দেরই রূপ লড়কে,লড়কো ইত্যাদি
রূপ, শব্দরূপ

சொல் அல்லது எழுத்தின் இயல்பு அல்லது அதன் உருவ அமைப்பு முதலியன பகுதி, விகுதி முதலியவை இணைவதினால் உருவாகிறது

பையனின் சொல் வடிவம் பையன்கள், பையங்கள் முதலியவை இருக்கின்றன
சொல்தோற்றம், சொல்வடிவம்

ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ കൂടെ വിഭക്തിയോ അവ്യയമോ ചേര്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതിന്റെ രൂപം

ലഡ്കെ എന്നതിന്റെ തിര്യക്രൂപം ലഡ്ക എന്നാകുന്നു
തിര്യക്രൂപം

Meaning : A category of things distinguished by some common characteristic or quality.

Example : Sculpture is a form of art.
What kinds of desserts are there?.

Synonyms : kind, sort, variety


Translation in other languages :

మూలం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే అనేకములు.

ఈ వనంలో చాలా రకాల గులాబి పూలున్నాయి.
జాతి, రకం, విధం

नृत्य का विशेष प्रकार।

कालबेलिया एक नृत्य शैली है।
नृत्य शैली, नृत्यशैली

(व्याकरण) क्रिया में कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार वाक्य-रचना का प्रकार।

राम आम खाता है, इस वाक्य का प्रयोग कर्तृ है।
प्रयोग

एक ही तरह की अथवा एक ही मूल से उत्पन्न वस्तुओं, जीवों आदि का ऐसा वर्ग जो उसे दूसरी वस्तुओं या जीवों से अलग करता हो।

इस बगीचे में कई प्रकार के गुलाब हैं।
आकर, क़िस्म, किस्म, क्वालिटी, ढब, तरह, तर्ज, प्रकार, भाँति, भेद, रूप

(ବ୍ୟାକରଣ) କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା,କର୍ମ ଏବଂଭାବ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରକାର

ରାମ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି-ଏହି ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କର୍ତ୍ତରୀ ହୋଇଥାଏ
ପ୍ରୟୋଗ

ଏକ ପ୍ରକାର ମୂଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଉଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବଆଦିର ବର୍ଗ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ବା ବସ୍ତୁଠାରୁ ତାକୁ ଭିନ୍ନ କରେ

ଏହି ବଗିଚାରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଗୋଲାପ ଅଛି
ଜାତିର, ପ୍ରକାର, ରକମ

ନୃତ୍ୟର ବିଶେଷ ପ୍ରକାର

କାଲବେଲିୟା ଏକ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ
ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ

(ವ್ಯಾಕರಣ) ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತು, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವದ ಅನುಸಾರ ವಾಕ್ಯ-ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ

ರಾಮ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತರಿ ಯಾವುದು?
ಪ್ರಯೋಗ

ಒಂದೇ ತರಹದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮೂಲದ ವಸ್ತುಗಳ, ಜೀವಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳು

ಈ ಹೂವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿವೆ.
ಆಕಾರ, ತರಹ, ಪ್ರಕಾರ, ಬಗೆ, ಮಾದರಿ

क्रियापदात कर्ता, कर्म आणि भाव यांच्या अनुरोधाने विकार होऊन वाक्यरचनेचा होणारा प्रकार.

राम आंबा खातो ह्या वाक्याचा प्रयोग कर्तरी आहे.
प्रयोग

भिन्नता असलेले वर्ग.

या बागेत अनेक प्रकारची फुले आहेत
तर्‍हा, प्रकार

নৃত্যের বিশেষ প্রকার

কালবেলিয়া একটি নৃত্যশৈলী
নৃত্যশৈলী

(ব্যাকরণ) ক্রিয়ায় কর্তা, কর্ম এবং ভাব অনুসারে বাক্য রচনার প্রকার

"রাম আম খায়, এই বাক্য কর্তৃবাচ্যে আছে"
বাচ্য

একই ধরণের অবস্থা একই মূল থেকে উত্পন্ন বস্তু, জীব ইত্যাদির এমন বর্গ যা তাকে অন্য বস্তু বা জীব থেকে আলাদা করে

এই বাগানে অনেক ধরণের গোলাপ আছে
জাতি, ধরণ, প্রকার

பொதுவாக அம்சங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஏற்படுத்தும் பிரிவு.

இந்த தோட்டத்தில் பலவகை ரோஜாக்கள் இருக்கின்றன
ரகம், வகை

(വ്യാകരണം) കര്ത്താവ്, കര്മ്മം, ഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വാക്യ നിര്മ്മിതി നടത്തുന്ന വിധം

രാമന്‍ മാമ്പഴം തിന്നുന്നു ഈ വാക്യം കര്ത്തരി പ്രയോഗം ആകുന്നു പ്രയോഗം
പ്രയോഗം

ഒരേ തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ ഒരേ മൂലത്തില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച വസ്തുക്കള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ജീവികള്‍ എന്നിവയുടെ വര്ഗ്ഗം അതെ മറ്റ് വസ്തുക്കള്‍ അല്ലെങ്കില് ജീവികളില്‍ നിന്ന് ഭിന്നമായിരിക്കും

ഈ പൂതോട്ടത്തില് പല വര്ഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട റോസാ പുഷ്പ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ട്
ഇനം, വര്ഗ്ഗംല, വിഭാഗം

Meaning : A perceptual structure.

Example : The composition presents problems for students of musical form.
A visual pattern must include not only objects but the spaces between them.

Synonyms : pattern, shape

Meaning : Any spatial attributes (especially as defined by outline).

Example : He could barely make out their shapes.

Synonyms : configuration, conformation, contour, shape


Translation in other languages :

* कोई स्थानिक विशेषता (विशेषकर जैसा कि रूपरेखा में परिभाषित किया गया हो)।

किसी गीत आदि के संगीत संबंधी रूप को एक संगीतज्ञ ही अच्छी तरह समझ सकता है।
आकृति, प्रतिरूप, प्रारूप, रूप, संरचना

ఆకృతి

ఏదైనా పాటకు మొదట్లో సంగీత సంబంధమైన రూపానికి ఒక సంగీతకారుడు మంచి పద్ధతిలో అర్థం చేసుకుంటాడు.
ఆకారం, ప్రతిరూపం, రూపం

କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷତା (ବିଶେଷକରି ଯେପରି ରୂପରେଖାରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି)

କୌଣସି ଗୀତ ଆଦିର ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୂପକୁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ
ଆକୃତି, ପ୍ରତିରୂପ, ପ୍ରାରୂପ, ରୂପ, ସଂରଚନା

ಯಾವುದಾದರು ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷತೆ

ಯಾವುದೇ ರಾಗ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೂಪವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತವಿದ್ವಾಂಸನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಆಕೃತಿ, ಪ್ರತಿರೂಪ, ರೂಪ, ಸಂರಚನೆ

एखाद्या गोष्टीचे स्थानिक वैशिष्ट्य.

एखाद्या गीताच्या रचनेविषयी संगीतकारच चांगले सांगू शकतो.
रचना

কোনও স্থানিক বৈশিষ্ট্য (বিশেষতঃ যেমন রূপরেখায় পরিভাষিত হয়েছে

কোনও গীত ইত্যাদির সঙ্গীত সম্বন্ধীয় রূপকে এক সঙ্গীতজ্ঞই সঠিক বুঝতে পারেন
আকৃতি, রূপ

ஒரு இடத்தின் சிறப்பு (சிறப்பை கோடிட்டு காட்டுவது)

இசை அல்லது சங்கீதத் தொடர்பான அமைப்பினை ஒரு இசைக்கலைஞர் மட்டுமே நன்கு அறிய முடியும்
அமைப்பு, உருவமைப்பு

ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനപരമായ വിശേഷത(പ്രത്യേകിച്ചും അതിന്റെ രൂപഘടനയില്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്)

ഏതെങ്കിലും പാട്ട് മുതലായവയുടെ സംഗീത സംബന്ധിയയ ഘടന ഒരു സംഗീതജ്ഞനു മാത്രമേ ശരിക്കും മനസിലാക്കുവാന്‍ കഴിയു
ഘടന

Meaning : Alternative names for the body of a human being.

Example : Leonardo studied the human body.
He has a strong physique.
The spirit is willing but the flesh is weak.

Synonyms : anatomy, bod, build, chassis, figure, flesh, frame, human body, material body, physical body, physique, shape, soma

Meaning : The spatial arrangement of something as distinct from its substance.

Example : Geometry is the mathematical science of shape.

Synonyms : shape

Meaning : The visual appearance of something or someone.

Example : The delicate cast of his features.

Synonyms : cast, shape


Translation in other languages :

వస్తువు యొక్క రూపం

ద్రవం నిశ్చితమైన ఆకారాన్ని కలిగి ఉండదు.
అకృతి, ఆకారం

किसी वस्तु की वे बाहरी और दृश्य बातें जिनसे उसकी लम्बाई, चौड़ाई, प्रकार, स्वरूप आदि का ज्ञान होता है।

द्रव की कोई निश्चित आकृति नहीं होती।
अनुहरिया, अनुहार, आकार, आकार प्रकार, आकार-प्रकार, आकृति, ढाँचा, ढांचा, प्रतिभास, बनावट, मूर्ति, मूर्त्ति, रंग रूप, रंग-रूप, रंगरूप, रूप, रूप रंग, रूप रचना, रूप-रंग, रूप-रचना, रूपरंग, शकल, शक्ल, संरचना, साइज, साइज़, स्वरूप

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସେହି ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରୁ ତାହାର ଲମ୍ବା, ଚଉଡ଼ା, ପ୍ରକାର, ସ୍ୱରୂପଆଦିର ଜ୍ଞାନ ମିଳେ

ଦ୍ରବର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଆକୃତି ନାହିଁ
ଆକାର, ଆକୃତି, ମୂର୍ତ୍ତି, ରୂପ, ରୂପରେଖ, ସ୍ୱରୂପ

ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ದಿಶೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದ, ಅಗಲ, ವಿಸ್ತಾರ, ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ

ದ್ರವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ರೂಪವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಕಾರ, ಆಕೃತಿ, ಮೂರ್ತಿ, ರಚನೆ, ರೀತಿ, ರೂಪ, ಸ್ವರೂಪ

কোনো বস্তুর সেই বাহ্যিক বা দৃশ্য বিষয় যার থেকে তাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, প্রকার, স্বরূপ প্রভৃতির জ্ঞান হয়

তরল পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে না
আকার, আকৃতি, গঠন, প্রতিভাস, মূর্তি, রূপ, স্বরূপ

மனிதன், விலங்கு முதலியவற்றின் வெளித்தோற்றம்.

திரவத்திற்கு உருவம் கிடையாது
உருவம்

ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ പുറമെ കാണുന്ന ദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അതിന്റെ നീളം, വീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന് കഴിയുന്നു.

ദ്രവരൂപത്തിലുള്ളവക്കു്‌ ആകൃതി ഉണ്ടാവില്ല.
ആകാരം, ആകൃതി, ഘടന, ച്ഛായാരൂപം, ഛായ, ദൃശ്യരൂപം, നിര്മ്മിത രൂപം, പ്രതിബിംബം, ബാഹ്യരേഖ, ബാഹ്യാകാരം, ബിംബം, രൂപഘടന, രൂപരേഖ, രേഖാരൂപം, സ്വരൂപം

Meaning : A printed document with spaces in which to write.

Example : He filled out his tax form.


Translation in other languages :

वह टंकित कागज आदि जिसमें लिखने के लिए कुछ जगह खाली रहती है।

मैं नामांकन प्रपत्र भर रहा हूँ।
प्रपत्र, फार्म, फॉर्म

వివరణములు తెలుసుకోడానికి వివిధ ప్రశ్నలు ముద్రించబడిన పత్రం.

నేను నామ నిర్దేశ పత్రాన్ని నింపుతున్నాను.
పత్రం, ప్రతి, ఫారం

ಮುದ್ರಿತವಾದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ

ನಾನು ಫಾರಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಫಾರಮು, ಫಾರಮ್

ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଥିବା କାଗଜରେ ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ଖାଲି ଥାଏ

ସେ ନାମଲେଖା ଫର୍ମ୍ ଟି ପୂରଣ କରୁଛି
ଫର୍ମ୍

* ज्यावर लिहिण्यासाठी रकाने बनलेले असतात असा कागद.

मी आज आयकराचा फार्म भरला.
फार्म

সেই কাগজ যেখানে লেখার জন্য কিছু জায়গা ফাঁকা রাখা থাকে

আমি নমিনেশনের ফর্ম ভর্তি করছি
ফর্ম

சில இடங்களை நிரப்புவதற்காக உள்ள வெற்றிடமாக உள்ள அச்சடிக்கப்பட்ட காகிதம்

நாம் வரி விண்ணப்பத்தினை நிரப்பிக்கொண்டிருக்கிறேன்
படிவம், மனு, விண்ணப்பம்

Meaning : (biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups.

Example : A new strain of microorganisms.

Synonyms : strain, var., variant

Meaning : An arrangement of the elements in a composition or discourse.

Example : The essay was in the form of a dialogue.
He first sketches the plot in outline form.

Meaning : A particular mode in which something is manifested.

Example : His resentment took the form of extreme hostility.


Translation in other languages :

* एक विशेष अंदाज जिसमें कुछ प्रदर्शित या अभिव्यक्त होता है।

काली दुर्गा का रौद्र रूप है।
रूप

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆ

ಅವನ ಅಸಮಾಧಾನ ದ್ವೇಷದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
ರೂಪ

ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅନୁମାନଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ

କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୌଦ୍ର ରୂପ
ରୂପ

একটি বিশেষ ধরণ যাতে কিছু প্রদর্শিত বা অভিব্যক্ত হয়

কালী দূর্গার রুদ্র রূপ
রূপ

ചില പ്രകടമാക്കല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വ്യക്തമാക്കല്‍ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതി.

കാളി ദുര്ഗയ്ക്ക് രൌദ്ര രൂപമാണ്.
രൂപം

Meaning : (physical chemistry) a distinct state of matter in a system. Matter that is identical in chemical composition and physical state and separated from other material by the phase boundary.

Example : The reaction occurs in the liquid phase of the system.

Synonyms : phase

Meaning : A body of students who are taught together.

Example : Early morning classes are always sleepy.

Synonyms : class, course, grade


Translation in other languages :

-ఒకే గదిలో కూర్చొని విద్యనేర్చుకొనే విద్యార్థుల గుంపు.

ఒక విద్యార్థి కారణంగా పూర్తి తరగతికి సెలవు.
క్లాసు, తరగతి, వర్గం, శ్రేణి

చదువులో విద్యార్హతను గురించి తెలిపేది

నువ్వు ఏ తరగతి చదువుతున్నావు.
క్లాస్, తరగతి

पढ़ाई के क्रम में ऊँचा-नीचा स्थान।

तुम किस कक्षा में पढ़ते हो?
कक्षा, क्लास, दरजा, दर्जा

एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी।

एक छात्र की वजह से पूरी कक्षा को सजा मिली।
कक्षा, क्लास, दरजा, दर्जा

ಓದುವ ಕ್ರಮದ ಮೇಲಿನ-ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ

ನೀನು ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?
ಕಕ್ಷಾ, ಕಕ್ಷೆ, ಕ್ಲಾಸ್, ತರಗತಿ

ಒಂದೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮೂಹ

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ತರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಕಕ್ಷೆ, ಕ್ಲಾಸ್, ತರಗತಿ, ದರ್ಜೆ

ପାଠପଢ଼ା କ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ଓ ନୀଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ

ତୁମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ?
କକ୍ଷ, କ୍ଳାସ, ଶ୍ରେଣୀ

ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯୋଗୁଁ ପୂରା ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା
କ୍ଲାସ୍, ଶ୍ରେଣୀ

एखाद्या अभ्यासक्रमाच्या ठरवलेल्या टप्प्यांपैकी प्रत्येक.

कुठल्या इयत्तेत शिकतो.
इयत्ता, वर्ग

वर्गातील सर्व विद्यार्थी.

सकाळ्या तासात पूर्ण वर्ग झोपा काढत होता.
वर्ग

পড়াশোনার দিক থেকে উঁচু-নিচু স্থান

তুমি কোন শ্রেণীতে পড়
ক্লাস, শ্রেণী, স্তর

যে সকল ছাত্র একই শ্রেণীতে পড়ে

একটি ছাত্রের জন্য পুরো ক্লাস শাস্তি পেয়েছে
ক্লাস, শ্রেণী

பள்ளிக் கல்வியில் மாணவர்கள் படித்தும் கடந்து வர வேண்டியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் படிப்படியான பல பிரிவுகளுள் ஒன்று.

எங்களுடைய பள்ளியில் இரு புதிய வகுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன
வகுப்பு

கல்வி நிறுவனங்களில் ஒரு பாடத்தைக் கற்றுத்தர அட்டவணைப்படி பிரிக்கப்பட்ட கால அளவு

ஒரு மாணவனின் காரணமாக வகுப்பு முழுவதுக்கும் தண்டனை கிடைத்தது
வகுப்பறை, வகுப்பு

ഒരു പഠനമുറിയില് പഠിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്ത്ഥികള്.

ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥി കാരണം മുഴുവന്‍ ക്ലാസ്സിനും ശിക്ഷ ലഭിച്ചു.
ക്ലാസ്സ്

പഠിക്കുന്നതിന്റെ ക്രമത്തിലെ ഉയർന്ന, താഴ്ന്ന സ്ഥാനം.

നീ എത്രാം തരത്തില്‍ പഠിക്കുന്നു.
ക്രമം, ക്ളാസ്സ്, തരം, ശ്രേണി, സ്ഥാനം

Meaning : An ability to perform well.

Example : He was at the top of his form.
The team was off form last night.


Translation in other languages :

क्षमता के अनुरूप अच्छा करने की योग्यता।

आजकल भारत के कई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं हैं।
धोनी पूरे फॉर्म में हैं।
फार्म, फॉर्म

ଭଲ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା

ଆଜିକାଲି ଭାରତର କେତେଜଣ ଖେଳାଳି ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି ଧୋନୀ ପୂରା ଫର୍ମରେ ଅଛି
ଫର୍ମ

ভালো করার যোগ্যতা

আজকাল ভারতের কোন খেলোয়াড় ফর্মে নেই
ফর্ম

നന്നായി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത.

ഈയിടെയായി ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാകളിക്കാരും നല്ല ഫോമിലല്ല.
നിലവാരം, ഫോം

Meaning : A life-size dummy used to display clothes.

Synonyms : manakin, manikin, mannequin, mannikin

Meaning : A mold for setting concrete.

Example : They built elaborate forms for pouring the foundation.


Translation in other languages :

మైనము, మట్టి మొదలగువాటికి ఆకారాన్ని చేసే ముద్ర

మట్టిని ముద్రలోవేసి ఇటుకను తయారుచేస్తారు.
మూస

लकड़ी,मोम,मिट्टी,धातु आदि का वह ढाँचा जिसमें ढालकर चीज़ें बनाई जाती हैं।

मिट्टी को साँचे में ढालकर ईंट बनाई जाती है।
फरमा, साँचा, सांचा

ಮರ, ಮಣ್ಣು, ಲೋಹ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಚ್ಚು ಹಾಕುವ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಚ್ಚು ಹಾಕುವ ಉಪಕರಣ, ಪಡಿಯಚ್ಚು

କାଠ, ମହମ, ମାଟି, ଧାତୁ ଆଦିରେ ତିଆରି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ କିଛି ଢଳାଯାଇ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ

ଛାଞ୍ଚଦ୍ୱାରା ମାଟିରୁ ଇଟା ତିଆରି କରାଯାଏ
ଛାଞ୍ଚ, ଫାରମା

एका प्रकारची वस्तू बनवण्यासाठी केलेली विवक्षित घडण.

त्याने साच्यात माती घालून विटा तयार केल्या
ठसा, मूस, साचा

কাঠ, মোম, মাটি, ধাতু ইত্যাদির ছাঁচ যাতে ঢেলে জিনিস বানানো হয়

"মাটি ছাঁচে ফেলে ইঁট তৈরী করা হয়"
ছাঁচ, ফরমা

மரம், மெழுகு, மண் உலோகத்திலான ஒரு அச்சு இதனால் பொருட்கள் உருவாக்கப்படும்

மண்ணை அச்சில் வார்த்து செங்கல் செய்யப்படுகிறது
அச்சு

തടി, മെഴുക്, കളിമണ്ണ് ഇവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു

കാസ്റ്റ്, കളിമണ്ണ ഇവ കൊണ്ട് ഒരു രൂപം അവർ ഉണ്ടാക്കി
മാതൃക, രൂപം

form   verb

Meaning : Create (as an entity).

Example : Social groups form everywhere.
They formed a company.

Synonyms : organise, organize

Meaning : To compose or represent.

Example : This wall forms the background of the stage setting.
The branches made a roof.
This makes a fine introduction.

Synonyms : constitute, make

Meaning : Develop into a distinctive entity.

Example : Our plans began to take shape.

Synonyms : spring, take form, take shape

Meaning : Give shape or form to.

Example : Shape the dough.
Form the young child's character.

Synonyms : shape

Meaning : Make something, usually for a specific function.

Example : She molded the rice balls carefully.
Form cylinders from the dough.
Shape a figure.
Work the metal into a sword.

Synonyms : forge, mold, mould, shape, work

Meaning : Establish or impress firmly in the mind.

Example : We imprint our ideas onto our children.

Synonyms : imprint


Translation in other languages :

స్థిరత్వాన్ని పొందడం

పెద్దవాళ్ళు కూడా తన మాట వినేలాగా మంత్రి తన పలుకుబడిని నిలబెట్టుకున్నాడు
నిలబెట్టుకొను

मन आदि में ऐसे स्थिर करना कि सहजता से न निकले।

मंत्री ने अपनी धाक इस तरह बैठाई कि बड़े-बड़े लोग उसकी बात मानने लगे।
बिठाना, बैठाना

ମନ ଆଦିରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିର କରିବା ଯେପରି ସହଜରେ ବାହାରି ପାରିବନାହିଁ

ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତାପ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯେ ବଡ଼ବଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದತಂದೆ ತಡಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಟಿದೆ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಠಸ್ಸೆಯೊತ್ತು, ನಾಟಿಸು, ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡು, ಮನಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತು

ठसेल असे करणे.

न्हाव्याच्या बायकोने फुशरकीने ही गोष्ट चारदोनदा पाटलिणीच्या मनावर ठसवली.
ठसवणे, बिंबवणे

মনে এমন ভাবে স্হির করা যাতে সহজে না বের হয়ে যায়

মন্ত্রী নিজের প্রভাব এমন ভাবে জমিয়েছিলেন যে বড়ো বড়ো লোকেরা ওর কথা শুনতে লাগল
জমানো, বসানো

அமர்

மந்திரி லஞ்சம் வாங்கிக் கொண்டு ஆட்களை பணிக்கு அமர்த்தினான்.
அமர்

സ്വാഭാവികതയില്‍ നിന്നു മാറാതിരിക്കാന്‍ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിര്ത്തുക.

മന്ത്രി തന്റെ അധികാര സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ വലിയ ആളുകളെ ഇരുത്തുവാന്‍ തുടങ്ങി.
ഇരുത്തുക, മനസ്സിരുത്തുക

Meaning : Assume a form or shape.

Example : The water formed little beads.