Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word black from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

black   noun

Meaning : The quality or state of the achromatic color of least lightness (bearing the least resemblance to white).

Synonyms : blackness, inkiness


Translation in other languages :

కోయిలకు వుండే రంగు

ఈ చిత్రనికి పైభాగంలో నలుపు రంగును ఇచ్చారు.
నలుపు

తెల్లగా వున్న వాళ్ళు నల్లగా అయిపోవడం

ఈ రోజుల్లో ముఖ కళంకమును దూరం చేయడం కోసం రకరకాల క్రిములు వస్తున్నాయి
కళంకము

काला होने की अवस्था या भाव।

आजकल चेहरे का कालापन दूर करने के नाम पर तरह-तरह की क्रीम आने लगी हैं।
कालापन, कालिमा, कृष्णता, मेचकता, मेचकताई, श्यामता

एक प्रकार का रंग जो काजल या कोयले के रंग का होता है।

इस चित्र के ऊपरी भाग को काले रंग से रंग दो।
काला, काला रंग, कृष्ण वर्ण, कृष्णवर्ण

କଜ୍ଜ୍ୱଳ ବା କୋଇଲା ଭଳି ଏକ ରଙ୍ଗ

ଏହି ଚିତ୍ରର ଉପରି ଭାଗକୁ କଳାରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କର
କଳାରଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ

କଳା ହେବାର ଅବସ୍ଥା

ଆଜିକାଲି ଚେହେରାର କାଳିମା ଦୂର କରିବା ନାଁରେ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀମ୍ ମିଳୁଛି
କଳାପଣ, କାଳିମା

ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಭಾವ

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪುನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧವಿಧವಾದ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಕಪ್ಪು

ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬಣ್ಣ ಕಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೋಗಿಲೆಯ ಬಣ್ಣವಾಗಿರುವುದು

ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ.
ಕಪ್ಪು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣ, ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ

कोळशाच्या रंगासारखा रंग.

ह्या चित्राच्या वरच्या भागाला काळ्याने रंगून टाक.
काळा

काळे असण्याची स्थिती.

कापूस किंवा कोरड्या कापडाने घासून पेन्सिलीचा काळेपणा सगळीकडे सारखेपणाने पसरवा.
काळेपणा

একধরণের রঙ যা কাজল বা কোয়েলের রঙের হয়

এই চিত্রের ওপরের অংশকে কালো রঙে রাঙিয়ে দাও
কালো, কালো রঙ, কৃষ্ণ বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ

কালো হওয়ার অবস্হা বা ভাব

আজকাল মুখের মলীনতা দূর করার জন্য নানারকম ক্রীম বাজারে আসতে শুরু করেছে
কালিমা, মলীনতা

இருண்ட நிறம்

மேகங்களின் கரிய நிறம் மழை வருவதை உணர்த்தியது.
கரிய நிறம், கறுப்பு, கார் வண்ணம்

நிலக்கரியின் நிறம்

இந்த படத்தின் மேல்பகுதியில் கறுப்புவண்ணக் கோடு உள்ளது
கறுப்புநிறம், கறுப்புவண்ணம்

കണ്മഷിക്കും കുയിലിനും ഉള്ള ഒരു തരം നിറം.

ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മുകള്‍ ഭാഗത്തിന്‌ കറുപ്പ് നിറം നല്കൂ.
കറുപ്പ്

കറുപ്പാകുന്ന അവസ്ഥ.

ഇക്കാലത്ത് മുഖത്തെ കറുപ്പ് പാടുകള്‍ അകറ്റുന്നതിനുള്ള പലതരം ക്രീമുകള്‍ മാര്ക്കെറ്റില് ലഭിക്കുന്നു.
കറുപ്പ്

The quality or state of the achromatic color of greatest lightness (bearing the least resemblance to black).

white, whiteness

Meaning : Total absence of light.

Example : They fumbled around in total darkness.
In the black of night.

Synonyms : blackness, lightlessness, pitch blackness, total darkness


Translation in other languages :

बहुत अधिक अंधकार।

घोर अंधकार में जंगल में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था।
अंधतमस, अंधतामिस्र, अंधाधुंध, अन्धतमस, अन्धतामिस्र, अन्धाधुन्ध, घोर अंधकार, घोर अन्धकार

ଅତି ଅନ୍ଧକାର

ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଦିଶୁନଥିଲା
ଘୋର ଅନ୍ଧକାର, ଘୋର ଅନ୍ଧାର

খুব বেশী অন্ধকার

"ঘোর অন্ধকারে জঙ্গলে কিছু দেখা যাচ্ছিল না"
অন্ধ তমিস্র, ঘোর অন্ধকার

Meaning : British chemist who identified carbon dioxide and who formulated the concepts of specific heat and latent heat (1728-1799).

Synonyms : joseph black

Meaning : Popular child actress of the 1930's (born in 1928).

Synonyms : shirley temple, shirley temple black

Meaning : A person with African ancestry,.

Example : Negro.
Negroid.

Synonyms : african-american, negro, negroid

Meaning : (board games) the darker pieces.

(board games) the lighter pieces.

white

Meaning : Black clothing (worn as a sign of mourning).

Example : The widow wore black.

black   adjective

Meaning : Being of the achromatic color of maximum darkness. Having little or no hue owing to absorption of almost all incident light.

Example : Black leather jackets.
As black as coal.
Rich black soil.

Being of the achromatic color of maximum lightness. Having little or no hue owing to reflection of almost all incident light.

As white as fresh snow.
A bride's white dress.
white

Meaning : Of or belonging to a racial group especially of sub-Saharan African origin.

Example : A great people--a black people--...injected new meaning and dignity into the veins of civilization.

Of or belonging to a racial group having light skin coloration.

Voting patterns within the white population.
white

Meaning : Marked by anger or resentment or hostility.

Example : Black looks.
Black words.

Meaning : Offering little or no hope.

Example : The future looked black.
Prospects were bleak.
Life in the Aran Islands has always been bleak and difficult.
Took a dim view of things.

Synonyms : bleak, dim

Meaning : Stemming from evil characteristics or forces. Wicked or dishonorable.

Example : Black deeds.
A black lie.
His black heart has concocted yet another black deed.
Darth Vader of the dark side.
A dark purpose.
Dark undercurrents of ethnic hostility.
The scheme of some sinister intelligence bent on punishing him.

Synonyms : dark, sinister

Meaning : (of events) having extremely unfortunate or dire consequences. Bringing ruin.

Example : The stock market crashed on Black Friday.
A calamitous defeat.
The battle was a disastrous end to a disastrous campaign.
Such doctrines, if true, would be absolutely fatal to my theory.
It is fatal to enter any war without the will to win it.
A fateful error.

Synonyms : calamitous, disastrous, fatal, fateful

Meaning : (of the face) made black especially as with suffused blood.

Example : A face black with fury.

Synonyms : blackened

Meaning : Extremely dark.

Example : A black moonless night.
Through the pitch-black woods.
It was pitch-dark in the cellar.

Synonyms : pitch-black, pitch-dark


Translation in other languages :

जो अत्यधिक या बहुत काला हो।

काले-कलूटे आदमी को देखकर बच्चे डर जाते है।
अति श्याम, काला-कलूटा, कालाकलूटा, गहरा काला

అత్యధిక నల్లని రంగుకల

కారునలుపు మనిషిని చూసి పిల్లలు భయపడతారు
కర్రి, కాకినలుపు, కారునలుపు

ଯିଏ ଅତି କଳା

କିଟକିଟ୍କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଡରିଯାଆନ୍ତି
ଅଙ୍ଗାରକଳା, ଅତିକଳା, କିଟକିଟ୍କଳା, ବହୁତକଳା

যে অত্যধিক বা খুব কালো

কুচকুচে কালো লোককে দেথে বাচ্চারা ভয় পায়
অতি শ্যাম, কালো, কুচকুচে কালো

கரிக்கு உள்ளது போன்ற நிறம்.

கருமையான நிறமுள்ளவர்களை பார்த்து குழந்தைகள் பயப்படுகிறார்கள்
கருப்பான, கருமையான

വളരെ കറുത്ത.

കറുത്തിരുണ്ട മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടു കുട്ടികള്‍ പേടിച്ചു പോയി.
കറുത്തിരുണ്ട

Meaning : Harshly ironic or sinister.

Example : Black humor.
A grim joke.
Grim laughter.
Fun ranging from slapstick clowning ... to savage mordant wit.

Synonyms : grim, mordant

Meaning : (of intelligence operations) deliberately misleading.

Example : Black propaganda.

Meaning : Distributed or sold illicitly.

Example : The black economy pays no taxes.

Synonyms : black-market, bootleg, contraband, smuggled

Meaning : (used of conduct or character) deserving or bringing disgrace or shame.

Example : Man...has written one of his blackest records as a destroyer on the oceanic islands.
An ignominious retreat.
Inglorious defeat.
An opprobrious monument to human greed.
A shameful display of cowardice.

Synonyms : disgraceful, ignominious, inglorious, opprobrious, shameful


Translation in other languages :

अपमान करने योग्य।

अपमान्य कृत्यों को करना क्यों आवश्यक है?
अपमानजनक, अपमान्य, तिरस्करणीय

बदनामी या अपयश देने वाला।

हमें अकीर्तिकर कार्य नहीं करना चाहिए।
अकीर्तिकर, अपकीर्तिकर, अपयशस्क, अपवादजनक, अयशकर

जिससे लज्जा उत्पन्न होती हो।

दहेज प्रथा समाज के लिए शर्मनाक है।
अश्लील, असलील, लज्जाकर, लज्जाजनक, लज्जाप्रद, शर्मनाक

సభ్యత మరిచి ప్రవర్తించడం

వరకట్నం తీసుకోవడం ఒక అవమానకరమైన విషయం.
అపకీర్తికరమైన, అవమానకరమైన, సిగ్గుకలుగజేసెడు

అప్రతిష్ట కార్యాలను చేస్తే వచ్చేది

మనం అపకీర్తితెచ్చే పనులను చేయకూడదు
అపకీర్తియైన, అపఖ్యాతియైన, కీర్తిమంతుడుకాని, కీర్తిలేని, యశస్సులేని

అవమానింపదగినవాడు

అపకీర్తిగల వాడు పనులు చేయడం ఎందుకు అవసరం.
అపకీర్తిగల వాడు

ଅପମାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ

ଅପମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଣପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ!
ଅପମାନଜନକ, ତିରସ୍କରଣୀୟ

ଯେଉଁଥିରେ ଲଜ୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ

ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା
ଲଜ୍ଜାକର, ଲଜ୍ଜାଜନକ, ଲଜ୍ଜାପ୍ରଦ, ସରମପ୍ରଦ

ବଦନାମ ବା ଅପଯଶ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି

ଆମେ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
ଅକୀର୍ତ୍ତିକର, ଅପକୀର୍ତ୍ତିକର, ଅପବାଦଜନକ

ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಅಪಯಶಸ್ಸುನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ

ಅಪಕೀರ್ತಿ ತರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು.
ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಅಪಯಶಸ್ಸು

ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ

ಅವಮಾನವಾಗುವ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು!
ಅಪಮಾನದ, ಅವಮಾನದ

ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು

ಶಿಕ್ಷಕನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ.
ಅವಮಾನದ, ಅವಮಾನದಂತ, ಅವಮಾನದಂತಹ, ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನಂತ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನಂತಹ, ಹೆಸರು ಕೆಡುವಂತ

अपमान करण्याजोगा.

अपमान करण्याजोगी कामे करू नाही.
अपमान करण्याजोगा

बदनामी किंवा अपकीर्ति करणारा.

कधीही अपकीर्तीकारक कार्य करू नये.
अपकीर्तिकारक, अपकीर्तिकारी, अपकीर्तीकारक, अपकीर्तीकारी

लाज वाटण्याजोगा.

आधुनिक काळातही होणारे हुंडाबळी ही आपल्या समाजासाठी लज्जास्पद गोष्ट आहे.
लज्जास्पद, लाजिरवाणा

যাতে লজ্জা উত্পন্ন হয়

পণপ্রথা সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক
লজ্জাকর, লজ্জাজনক

দুর্নাম বা অপযশ দেয় এমন

আমাদের অপযশপ্রদানকারী কার্য করা উচিত না
অপকীর্তি, অপযশপ্রদানকারী

অপমান করার যোগ্য

অপমানজনক কাজ করা আবশ্যক কেন?
অপমানজনক

மதிப்பு, மரியாதை, கௌரவம் முதலியன குறைவதால் ஏற்படும் இழிநிலை.

வரதட்சனை முறை சமுதாயத்தில் ஒரு அவமானமான விஷயம்
அவமானமான, கௌரவமில்லாத, கௌரவமிழந்த, மானகேடான, மானமில்லாத, மாரியாதையில்லாத

கெட்ட பையன் அல்லது பெருமை தராத

நீங்கள் புகழ்தராத செயலை செய்யாதீர்கள்
கீர்த்தியில்லாத, புகழில்லாத, புகழ்தராத

அவமானம் ஏற்படுத்தக்கூடிய

தன் மகளின் அவமான செயலைக் கண்டு தந்தை மிகவும் வருந்தினார்.
அவமான

ലജ്ജയുളവാക്കുന്നത്.

സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം ലജ്ജാവഹമായ കാര്യമാണ്.
ലജ്ജാകരമായ, ലജ്ജാവഹമായ

അപമാനിക്കാന്‍ യോഗ്യമായ.

എന്തിനാണ് തിരസ്ക്കരണീയമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത്.
തിരസ്ക്കരണീയമായ

അപകീർത്തികരമായ

നമുക്ക് അപകീർത്തികരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല
അപകീർത്തികരമായ

Meaning : (of coffee) without cream or sugar.

Meaning : Soiled with dirt or soot.

Example : With feet black from playing outdoors.
His shirt was black within an hour.

Synonyms : smutty

black   verb

Meaning : Make or become black.

Example : The smoke blackened the ceiling.
The ceiling blackened.

Synonyms : blacken, melanise, melanize

Turn white.

This detergent will whiten your laundry.
white, whiten