ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಶಿಲಾಯುಗ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಶಿಲಾಯುಗ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಮನವನ ವಿಕಾಸದ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅವನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಲಕರಣೆ ಅಥವಾ ಆಯುದ ಮಾಡುತ್ತಿದ ಕಾಲ

ಉದಾಹರಣೆ : ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಕಲ್ಲಿನ ಕಾಲ, ಕಲ್ಲಿನ ಯುಗ

मानव सभ्यता के विकास की पहली सीढ़ी जब मनुष्य पत्थर का उपयोग औज़ार के रूप में करने लगा।

पाषाण युग में मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित महसूस करता था।
पत्थर युग, पत्थर-युग, पाषाण काल, पाषाण युग, पाषाण-काल, पाषाण-युग, प्रस्तर काल, प्रस्तर युग, प्रस्तर-काल, प्रस्तर-युग

(archeology) the earliest known period of human culture, characterized by the use of stone implements.

stone age