ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಧಾನಧೇಶ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಧಾನಧೇಶ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತರುವವನಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆ ಚೀಟಿ

ಉದಾಹರಣೆ : ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಚಕ್ ಪುಸ್ತಕ ತಂದ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಚಕ್, ಚಕ್ಕು

काग़ज़ का वह पुरजा जिस पर किसी बैंक के नाम यह लिखा रहता है कि अमुक व्यक्ति को हमारे खाते में से इतना धन दे दो।

सीमा चेक को भुनाने के लिए बैंक गई है।
चेक, धनादेश

A written order directing a bank to pay money.

He paid all his bills by check.
bank check, check, cheque