ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಹಾಳೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಹಾಳೆ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಹುಲ್ಲು, ಬಿದಿರು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದದ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ, ಅಕ್ಷರ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರೆಯುವರು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸುವರು

ಉದಾಹರಣೆ : ಅವನು ಕಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡಿಸಿದನು

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಕಾಗದ, ಪೇಪರ್

घास, बाँस आदि सड़ाकर बनाया हुआ वह महीन पत्र जिस पर चित्र, अक्षर आदि लिखे या छापे जाते हैं।

उसने सादे कागज पर मेरा हस्ताक्षर करवाया।
कागज, कागद, काग़ज़, पेपर

A material made of cellulose pulp derived mainly from wood or rags or certain grasses.

paper

ಅರ್ಥ : ಪುಸ್ತುಕ ಪುಟದ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಭಾಗ

ಉದಾಹರಣೆ : ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪುಟವನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಪುಟ, ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ, ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಳೆ, ಪೇಜು

पुस्तक के पन्ने के एक ओर का तल या भाग।

इस पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ मैं पढ़ चुका हूँ।
पृष्ठ, पेज

One side of one leaf (of a book or magazine or newspaper or letter etc.) or the written or pictorial matter it contains.

page

ಅರ್ಥ : ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ವರೆಗೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮಾತು, ಅಂಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ನೀವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಯಾವ ಪುಟವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೀರ?

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಪುಟ, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

समाचार-पत्रों के पृष्ठों, सारणियों आदि में खड़े बल का वह विभाग जिसमें ऊपर से नीचे तक कुछ विशेष बातें, अंक आदि होते हैं।

आप किस स्तंभ को पढ़ रहे हैं?
स्तंभ, स्तम्भ

An article giving opinions or perspectives.

column, editorial, newspaper column

ಅರ್ಥ : ಓದಲು ಅಥವಾ ಬರೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ : ಆ ಹುಡುಗನು ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದನು.

किसी पुस्तक या कापी आदि में लगी हुई वह वस्तु जिसके दोनों ओर कुछ लिखा होता है या लिखते हैं।

बच्चे ने इस पुस्तक का एक पन्ना फाड़ दिया।
पन्ना

A sheet of any written or printed material (especially in a manuscript or book).

folio, leaf