ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಸಿಂಹವಿಷ್ಟರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಸಿಂಹವಿಷ್ಟರ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ರಾಜ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರದ ಆಸನ ಅದು ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಿಂಹ ಮುಖದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಮಹಾರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಸಿಂಹಾಸನ

राजा के बैठने का विशेष प्रकार का आसन।

महाराज राजगद्दी पर विराजमान हैं।
गद्दी, तख़्त, तख़्ता, तख्त, तख्ता, पाट, पीठ, राज सिंहासन, राजगद्दी, राजसिंहासन, सिंघासन, सिंहासन

The chair of state for a monarch, bishop, etc..

The king sat on his throne.
throne