ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಸಮುದ್ರ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ರತ್ನಗಳ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ರತ್ನವು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಾನ

ಉದಾಹರಣೆ : ಈ ಸ್ಥಳದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳ_ಸಮೂಹ ಇದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ರತ್ನಗಳ ಸಮೂಹ

रत्नों की खान या वह स्थान जहाँ से रत्न निकलते है।

इस क्षेत्र का उत्तरी भाग रत्नाकर है।
मणिभू, मणिभूमि, रत्नाकर

ಅರ್ಥ : ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು

ಉದಾಹರಣೆ : ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಸಾಗರ

* जिसकी मात्रा, आयतन आदि अनन्त हो।

वह प्रेम का सागर है।
समुद्र, सागर

Anything apparently limitless in quantity or volume.

ocean, sea

ಅರ್ಥ : ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ವಿಶಾಲ ರಾಶಿಯು ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುವುದು

ಉದಾಹರಣೆ : ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಲು ಕಪಿ ಸೇನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಮನು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಅಂಬುದ, ಅಂಬುಧಿ, ಕಡಲು, ರತ್ನಗರ್ಭ, ಸಾಗರ

खारे पानी की वह विशाल राशि जो चारों ओर से पृथ्वी के स्थल भाग से घिरी हुई हो।

समुद्र रत्नों की खान है।
अंबुधि, अधिरथी, अपांनाथ, अपांनिधि, अपांपति, अबिंधन, अबिन्धन, अब्धि, अमीनिधि, अम्बुधि, अर्णव, अवधिमान, अवारपार, अविष, उदधि, जलधि, जलनिधि, जलपति, जलेश, जलेश्वर, झषनिकेत, तरंत, तरन्त, तिमिकोश, तीवर, तोयधि, तोयनिधि, तोयराज, तोयराशि, तोयालय, नदराज, नदीकांत, नदीकान्त, नदीन, नदीपति, नदीभल्लातक, नदीश, पयोधर, पयोधि, पयोनिधि, परांगव, पाथनाथ, पाथनिधि, पाथि, पाथोधि, पाथोनिधि, मकरध्वज, मकरांक, मकरालय, मकरावास, मगरधर, यादःपति, यादईश, रत्नगर्भ, रत्नाकर, लक्ष्मी-तात, वरुणवास, वरुणालय, वरुणोद, वारिधि, वारिनिधि, वारिराशि, वारींद्र, वारीन्द्र, वारीश, शुद्धोद, समंदर, समन्दर, समुंदर, समुद्र, समुन्दर, सलिलपति, सलिलराज, सागर, सिंधु, सिन्धु, सुदाम, सुदामन, सुदामा

A division of an ocean or a large body of salt water partially enclosed by land.

sea

ಸಮುದ್ರ   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ

ಉದಾಹರಣೆ : ತಿಮ್ಮಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿ

समुद्र-संबंधी या समुद्र का।

ह्वेल एक समुद्री जीव है।
दरियाई, समुद्री, समुद्रीय, सागरी, सागरीय, सामुद्रिक, सिंधव, सिन्धव, सैंधव, सैन्धव

Of or relating to the sea.

Marine explorations.
marine