ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಮೊಲ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಮೊಲ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಇಲಿಯ ತರಹದರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿ

ಉದಾಹರಣೆ : ಮೊಲ ಒಂದು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಶಶ

सफेद, भूरे, मटमैले रंग का एवं मुलायम रोएँवाला मध्यम आकार का एक डरपोक जीव।

ख़रगोश शाकाहारी होता है।
खरगोश, ख़रगोश, मृदुलोमक, रोमकर्णक, लंबकर्ण, लम्बकर्ण, शश, शशक, शीघ्रग, शूलिक

Any of various burrowing animals of the family Leporidae having long ears and short tails. Some domesticated and raised for pets or food.

coney, cony, rabbit