ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಬಿಸಿಲು   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಸಿಯ ವಾತಾವರಣ

ಉದಾಹರಣೆ : ಬಿಸಿಲು ಬಹಳವಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ತಣ್ಣನೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿದರು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಉಷ್ಣಗಾಳಿ, ಝಳ, ಬಿಸಿಹವೆ

प्रायः ग्रीष्म ऋतु में चलनेवाली गरम और तेज हवा।

लू से बचने के लिए ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
चारवायु, जलक, धौंका, लुवार, लुवारा, लू, लूक, लूह

Sudden prostration due to exposure to the sun or excessive heat.

insolation, siriasis, sunstroke, thermic fever

ಅರ್ಥ : ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ವಿಸ್ತಾರ

ಉದಾಹರಣೆ : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಮುದನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಕಾವು, ಝಳ, ತಾಪ, ಧಗೆ

सूर्य का प्रकाश जिसमें गरमी या ताप भी होता है।

ठंड के मौसम में धूप अच्छी लगती है।
अवदाध, आतप, घाम, धूप, निदाघ, सूर्यातप

The rays of the sun.

The shingles were weathered by the sun and wind.
sun, sunlight, sunshine

ಅರ್ಥ : ಉಷ್ಣ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಅವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಉಷ್ಣ, ಉಷ್ಣತೆ, ಕಾವು, ಝಳ, ತಾಪ, ತಾಪಮಾನ, ಧಗೆ, ಬಿಸಿಳಿನ ಝಳ, ಶೆಕೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಾವು, ಸೆಕೆ

उष्ण या गर्म होने की अवस्था या भाव।

ग्रीष्मकाल में गर्मी बढ़ जाती है।
अनुताप, आतप, उष्णता, गरमाहट, गरमी, गर्माहट, गर्मी, चंड, जहल, झर, तपन, तपिश, ताप, ताब, ताव

The presence of heat.

heat, high temperature, hotness