ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಬಡವ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಬಡವ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ದರಿದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಬಡವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಉದಾಹರಣೆ : ಸೇಠ್ ಮನೋಹರದಾಸನು ಸದಾ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಗತಿಯಿಲ್ಲದವ, ದರಿದ್ರ, ದೀನ, ನಮ್ರ, ನಿರ್ಧನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರದೇಶಿ, ಫಕೀರ, ಭಿಕ್ಷುಕ, ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಸಾಧು, ಸಾಧು, ಸುಶೀಲ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

निर्धन व्यक्ति।

सेठ मनोहरदास सदा गरीबों की मदद करते हैं।
गरीब, गरीब व्यक्ति, ग़रीब, दरिद्र, दीन, निर्धन, निर्धन व्यक्ति, फकीर, फ़क़ीर, मसकीन, मिसकिन, रंक, सर्वहारा

A person with few or no possessions.

have-not, poor person

ಅರ್ಥ : ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಧನ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಉದಾಹರಣೆ : ಒಬ್ಬ ದಾರಿದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ದಾರಿದ್ರ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

बहुत ही निर्धन व्यक्ति।

एक ठनठन गोपाल आपकी क्या सहायता कर सकता है?
ठनठन गोपाल, ठनठनगोपाल

ಅರ್ಥ : ನಿರ್ಧನ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಉದಾಹರಣೆ : ಬಡವನು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬಲ್ಲ.


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

गरीब आदमी।

फकीरचंद भी मेहनत करके अमीर बन सकता है।
फकीरचंद, फ़क़ीरचंद

ಬಡವ   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಯಾರ ಬಳಿ ಹಣ್ಣವಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಹಣ ಕಮ್ಮಿವಿರುವುದೋ

ಉದಾಹರಣೆ : ಬಡವ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಅಕಿಂಚನ, ಅಚೇತ, ಅಚೇತನದ, ಅಚೇತನದಂತ, ಅಚೇತನದಂತಹ, ಅರ್ಥಹೀನ, ಅರ್ಥಹೀನವಾದ, ಅರ್ಥಹೀನವಾದಂತ, ಅರ್ಥಹೀನವಾದಂತಹ, ಗರೀಬ, ದಾರಿದ್ರ, ದಾರಿದ್ರದಂತ, ದಾರಿದ್ರದಂತಹ, ದೀನ, ದೀನವಾದ, ದೀನವಾದಂತ, ದೀನವಾದಂತಹ, ಧನಬಲವಿಲ್ಲದ, ಧನಬಲವಿಲ್ಲದಂತ, ಧನಬಲವಿಲ್ಲದಂತಹ, ಧನಹೀನ, ಧನಹೀನವಾದ, ಧನಹೀನವಾದಂತ, ಧನಹೀನವಾದಂತಹ, ನಿರ್ಗತಿಕ, ನಿರ್ಗತಿಕವಾದ, ನಿರ್ಗತಿಕವಾದಂತ, ನಿರ್ಗತಿಕವಾದಂತಹ, ಬಡಬಗ್ಗ, ಬಡಬಗ್ಗರಾದ, ಬಡಬಗ್ಗರಾದಂತ, ಬಡಬಗ್ಗರಾದಂತಹ, ಬಡವನಾದ, ಬಡವನಾದಂತ, ವಿತ್ತಹೀನ, ವಿತ್ತಹೀನವಾದ, ವಿತ್ತಹೀನವಾದಂತ, ವಿತ್ತಹೀನವಾದಂತಹ, ಹಣಬಲವಿಲ್ಲದ, ಹಣಬಲವಿಲ್ಲದಂತ, ಹಣಬಲವಿಲ್ಲದಂತಹ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

Having little money or few possessions.

Deplored the gap between rich and poor countries.
The proverbial poor artist living in a garret.
poor