ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಪುಷ್ಪವನ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಪುಷ್ಪವನ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಹೂಗಳಿರುವ ಉದ್ಯಾವನ

ಉದಾಹರಣೆ : ಹೂ_ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೂಗಳು ಪರಿಮಳ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಪುಷ್ಟಬನ, ಪುಷ್ಪವಾಟಿಕ, ಹೂ ಉದ್ಯಾನವನ, ಹೂತೋಟ, ಹೂಬನ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

A garden featuring flowering plants.

flower garden