ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಐದನೇ-ವಿಭಾಗ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಐದನೇ-ವಿಭಾಗ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ಮೇಲಿನ ತರಗತಿ

ಉದಾಹರಣೆ : ಮನೋಹರ್ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : 5ನೇ ತರಗತಿ, 5ನೇ ವರ್ಗ, 5ನೇ ವಿಭಾಗ, 5ನೇ-ತರಗತಿ, 5ನೇ-ವಿಭಾಗ, ಐದನೇ ತರಗತಿ, ಐದನೇ ವರ್ಗ, ಐದನೇ ವಿಭಾಗ, ಐದನೇ-ತರಗತಿ, ಐದನೇ-ವರ್ಗ