ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಆಮಲಕ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಆಮಲಕ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಒಂದು ಗಿಡದ ಗೋಲಾಕಾರದ, ಹುಳಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಅದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಆಮ್ಲಕ, ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿ-ಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲೀ ಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲೀ-ಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲೀಕಾಯಿ