ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸುವವನು ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಅರ್ಥ : ಯಾರು ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಂಬಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವರು

ಉದಾಹರಣೆ : ಈತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವರು ಕಮ್ಮಿ

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಆದರ್ಶವಾದಿ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

वह जो आदर्शवाद को मानता और उसके अनुसार चलता हो।

आजकल आदर्शवादी कम ही मिलते हैं।
आदर्शवादी

Someone guided more by ideals than by practical considerations.

dreamer, idealist