ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಅಂತಃಪುರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಅಂತಃಪುರ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಕೆಲಸದವಳು ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

घर का वह भीतरी भाग जिसमें स्त्रियाँ रहती हैं।

नौकरानी जनानखाने की सफाई कर रही है।
अंतःपुर, अंतर्वेश्म, अंतेवर, अन्तःपुर, अन्तर्वेश्म, अन्तेवर, अवरोध, अवरोधन, जनानखाना, ज़नानख़ाना, पुर, हरम, हरमसरा

Living quarters reserved for wives and concubines and female relatives in a Muslim household.

hareem, harem, seraglio, serail

ಅರ್ಥ : ರಾಣಿಯರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅರಮನೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ರಾಜ ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅಂತಃಪುರದೊಳಗೆ ಬಂದನು


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

रानियों के रहने का महल।

राजा रानी से मिलने के लिए रनवास में गए।
अंतःपुर, अन्तःपुर, महलसरा, रनवास, रनिवास, रावल, शुद्धांत, शुद्धान्त

Living quarters reserved for wives and concubines and female relatives in a Muslim household.

hareem, harem, seraglio, serail