ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಗೆದ್ದಿಲುಹುಳು ಇರುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಎತ್ತರವಾದ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಗೂಡು

ಉದಾಹರಣೆ : ಗೆದ್ದಿಲುಹುಳು ಸಾಲಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ವಾಲ್ಮೀಕಿ

दीमकों के रहने का मिट्टी का भीटा या ढूह।

दीमक पंक्ति में होकर बाँबी से बाहर निकल रही थीं।
बमीठा, बल्मीक, बाँबी, बाँमी, बामी, बाल्मीक, वामलूर, वाल्मीक, विमौट

A mound of earth made by ants as they dig their nest.

anthill, formicary