ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಹಡಗು ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಹಡಗು   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಚಾಲಿತ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು

ಉದಾಹರಣೆ : ನೆನ್ನ ನಾವು ಭಾರತೀಯರ ನೌಕಸೇನೆಯವರ ಹಡಗನ್ನು ನೊಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೇವು

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಜಹಜು, ದೋಣಿ, ನಾವೆ, ನೌಕೆ

समुद्र में चलने वाली यंत्रचालित बड़ी नाव।

कल हम भारतीय नौसेना का जहाज़ विराट देखने गए थे।
अर्णवपोत, जल जहाज, जल जहाज़, जलपोत, जहाज, जहाज़, पानी का जहाज, पानी का जहाज़, पानी जहाज, पानी जहाज़, शिप, समुद्री पोत

A vessel that carries passengers or freight.

ship

ಅರ್ಥ : ಭಕ್ತರುಗಳು, ಬಡವರು-ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ರೀತಿ

ಉದಾಹರಣೆ : ನಾವು ಲಂಗರುಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ನೌಕೆಯನ್ನುಕಟ್ಟಿನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ, ಲಂಗರು

वह भोजन जो भक्तों, आगन्तुकों,अमीरों-गरीबों आदि को एक पंगत में बैठाकर वितरित किया जाता हो।

हम लोग लंगर लेने गुरुद्वारे जा रहे हैं।
लंगर

ಅರ್ಥ : ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಕಡ್ಡಿ, ಲೋಹ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸವಾರಿ

ಉದಾಹರಣೆ : ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ದೋಣಿ, ನಾವ್, ನೌಕೆ

जल में चलने वाली, लकड़ी, लोहे, आदि की बनी सवारी।

प्राचीन काल में नौका यातायात का प्रमुख साधन थी।
उड़प, उड़ुप, कश्ती, किश्ती, तरंती, तरणि, तरनी, तरन्ती, तारणि, नइया, नाव, नावर, नैया, नौका, पोत, बोट, वहल, वहित्र, वहित्रक, वाधू, वार्वट, शल्लिका

A small vessel for travel on water.

boat

ಅರ್ಥ : ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಹಡಗು

ಉದಾಹರಣೆ : ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಹಡಗುಗಳು ಸಹ ಇದೆ.

पुराने ढंग की एक प्रकार की तलवार।

इस संग्रहालय में जहाज़ी भी है।
जहाज़ी, जहाजी

A cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard.

blade, brand, steel, sword