ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಶಶಿ-ಕುಲ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಶಶಿ-ಕುಲ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವಂಶ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಂಶ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವವರು ಚಂದ್ರವಂಶದವರು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಚಂದ್ರ ವಂಶ, ಚಂದ್ರ-ವಂಶ, ಚಂದ್ರವಂಶ, ಶಶಿ ಕುಲ, ಶಶಿಕುಲ, ಸೋಮ ಕುಲ, ಸೋಮ-ಕುಲ, ಸೋಮಕುಲ

क्षत्रियों के दो प्रसिद्ध और मूल वंशों या कुलों में से एक जिसकी उत्पत्ति चंद्र से मानी जाती है।

पांडव तथा कौरव चंद्रवंश के थे।
चंद्र वंश, चंद्र-वंश, चंद्रवंश, चन्द्र वंश, चन्द्र-वंश, चन्द्रवंश, शशिकुल, सोमवंश

People descended from a common ancestor.

His family has lived in Massachusetts since the Mayflower.
family, family line, folk, kinfolk, kinsfolk, phratry, sept