ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ. ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಯಜ್ಞ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಯಜ್ಞ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಿಕೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಹನುಮಂತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಯಜ್ಞಕರ್ಮ, ಯಜ್ಞಮಾಡುವಿಕೆ, ಹವನ, ಹವನಹೋಮ, ಹೋಮ

यज्ञ करने की क्रिया।

हनुमान मंदिर में यजन शुरू है।
अभिहवन, यजन, यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ कर्म

The prescribed procedure for conducting religious ceremonies.

ritual

ಅರ್ಥ : ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯರಾದ ಆರ್ಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು

ಉದಾಹರಣೆ : ವೈದ್ಧಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿತ್ತು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಯಾಗ, ಹವನ, ಹೋಮ

प्राचीन भारतीय आर्यों का एक धार्मिक कृत्य जिसमें हवन आदि होते थे।

वैदिक युग में यज्ञ का बड़ा महत्व था।
यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गये थे।
अध्वर, आहव, इज्या, इष्टि, ऋत, मख, यज्ञ, याग, यूपध्वज, वर्हा, वाज, सत्र

The public performance of a sacrament or solemn ceremony with all appropriate ritual.

The celebration of marriage.
celebration, solemnisation, solemnization

ಯಜ್ಞ   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅಹುತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕುವುದು

ಉದಾಹರಣೆ : ಹೋಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಯಾಗ-ಯಜ್ಞನದ, ಹವನದ, ಹೋಮ-ಹವನದ, ಹೋಮದ

जो हवन के योग्य हो या जिसे आहुति के रूप में अग्नि में डाला जाए।

हवन शुरू करने से पहले हवनीय पदार्थों को एक में मिला लो।
आहवनी, हवनीय, हविष्य