ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಠೇವುವಾದಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಠೇವುವಾದಂತ   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಅಮಾನತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ

ಉದಾಹರಣೆ : ರಾಮಧೀನನ ಅಮಾನತ್ತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಯಿತು.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಅಮಾನತ್ತಾದ, ಅಮಾನತ್ತಾದಂತ, ಅಮಾನತ್ತಾದಂತಹ, ಠೇವುವಾದ, ಠೇವುವಾದಂತಹ

अमानत रखा हुआ।

रामाधीन की अमानती वस्तुएँ बैंक से चोरी हो गईं।
अमानती