ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಠೀವಿಯಿಂದ ತಿರುಗಾಡು ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಅರ್ಥ : ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುವುದು

ಉದಾಹರಣೆ : ಅವನು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಠೀವಿಯಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಠೀವಿಯಿಂದ ಓಡಾಡು

अभिमानपूर्वक घूमना।

वह तो अलीशान वातानुकूलित गाड़ी में शान से घूम रहा है।
शान से घूमना

To walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others.

He struts around like a rooster in a hen house.
cock, prance, ruffle, sashay, strut, swagger, tittup