ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಠಂಕಿಸಿದಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಠಂಕಿಸಿದಂತ   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಯಾವುದನ್ನು ಠಂಕಣಯಂತ್ರದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ

ಉದಾಹರಣೆ : ಠಂಕಿಸಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಂತ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಠಂಕಿಸಿದ, ಠಂಕಿಸಿದಂತಹ

जो टंकण-यंत्र से लिखा या मुद्रित किया गया हो।

टंकित पत्र को एकबार आप पढ़ लें।
टंकित, टाइप किया हुआ