ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳು ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳು   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಭಾವ

ಉದಾಹರಣೆ : ಈ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಅಂತರ್ಗತ, ಸಂಯೋಜನೆ

सन्निहित होने की क्रिया या भाव।

इस औषधि में कई तत्वों का समावेश है।
अंतःग्रहण, अंतर्ग्रहण, अंतर्भाव, अन्तर्भाव, संयोजन, समावेश

The act of including.

inclusion

ಅರ್ಥ : ಸಮಾವೇಶವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಉದಾಹರಣೆ : ಈ ಮಂಡಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಅಂತರ್ಗತವಾಗು, ಲೀನವಾಗು, ಸಮಾವೇಶವಾಗು

समावेश करने की क्रिया।

इस मंडल में अब एक नए जिले का समावेशीकरण हुआ है।
समावेशन, समावेशीकरण

The act of including.

inclusion