ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು   ಗುಣವಾಚಕ

ಅರ್ಥ : ಇಂದ್ರ ಧನುಷ್ ಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ : ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಧನಸ್ಸಿನ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಇಂದ್ರಧನಸ್ಸಿನ

इन्द्रधनुष के समान सात रंगोंवाला।

प्रिज्म से इंद्रधनुषी रंग परावर्तित हो रहे हैं।
इंद्रधनुषी, इन्द्रधनुषी